จากการจัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ 7 ครั้งที่ผ่านมา ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดได้ถูกจัดส่งไปประกวดต่อในระดับอาเซียนที่ประเทศสิงคโปร์ ผลงานจากประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลประเภทเหรียญทองติดอันดับหนึ่งติดต่อกันหลายปี ทำให้ชื่อเสียงของโรงพิมพ์ในประเทศไทยเป็นที่ยอมรับจากผู้ซื้อสิ่งพิมพ์ทั่วโลก เป้าหมายของสมาคมการพิมพ์ไทยที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการส่งออก ซึ่งตัวเลขการส่งออกสิ่งพิมพ์ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากการทำงานหนักของพวกเราชาวโรงพิมพ์

หลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี พ.ศ. 2558 แล้ว อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย จะมีอัตราการขยายตัวอย่างมาก โดยเฉพาะส่วนของบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ที่เป็นกระดาษ ซึ่งปัจจุบันที่การส่งออกประมาณปีละ 6-7 หมื่นล้านบาท จะขยายตัวถึงหนึ่งแสนล้านบาทต่อปี

แต่ผู้ประกอบการของไทยอย่าได้นิ่งนอนใจ เพราะคู่แข่งของเราได้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานพิมพ์ดีขึ้นมาก ซึ่งทางเราจะต้องเตรียมตัวในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และต้องมีการพัฒนาการออกแบบให้ทันสมัย รับกับกระแสโลก และที่สำคัญต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

 

 

นายวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์
ประธานการจัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 8

 

ผลการประกวดที่ผ่านมา