สมาคมการพิมพ์ไทย

311, 311/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 (พระราม 9 ซอย 15)
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. (+662) 719 6685-8 โทรสาร (+662) 719 6688

The Thai Printing Association

311, 311/1 Soi Soonvijai 4, Rama IX rd., Bangkapi Bangkok 10320
Tel. (+662) 719 6685-8 Fax. (+662) 719 6688

จาก :

นาย นาง นางสาว

* ชื่อ :

* นามสกุล :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

 แฟกซ์ :

*อีเมล์  :

*ข้อความ :

 

 

 

 

 

ผลการประกวดที่ผ่านมา