สมาคมการพิมพ์ไทยได้เริ่มจัดการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 นับเป็น “ก้าวเล็กๆ ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่” สำหรับ
อุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศ ที่นำพาสิ่งพิมพ์จากประเทศไทยสู่ตลาดโลก ให้ชาวโลกได้รู้จักถึงคุณภาพ สิ่งพิมพ์ที่มีมาตรฐานจาก
ประเทศไทย ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ จะถูกนำไปประกวดสิ่งพิมพ์ระดับ อาเซี่ยนที่ประเทศสิงคโปร์ต่อไป

การจัดงานได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเภทของรางวัล ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับประเภทของการแข่งขันในระดับสากล โดยแบ่งประเภทของการประกวดเป็น
4
ประเภทใหญ่ ๆ รวมทั้งสิ้นถึง 28 ประเภทด้วยกัน คือ

  • Offset Printing Only (ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น)

  • Digital Printing Only (ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลไม่จำกัดรูปแบบ)

  • งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

  • Specialty Categories (งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณะเฉพาะ)

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 8 ภายใต้คำขวัญ

 

การรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสุดยอดงานพิมพ์ที่ยั่งยืน

Environmental Care For Sustainable printing Excellence

 

ผลการประกวดที่ผ่านมา