บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ
Flexography (Flexible Packaging-Flexography)

 

 

ผลการประกวดที่ผ่านมา