บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ป้อนแผ่น
(Packaging Sheetfed Offset)

 

 

ผลการประกวดที่ผ่านมา